Puisi Pilihan

KATEGORI SMP

 • Gerilya oleh W.S. Rendra
 • Surat Dari Ibu oleh Asrul Sani
 • Burung Azan Maghrib oleh Jamal D. Rahman 
 • Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang oleh W.S. Rendra
 • Malam Teluk oleh Abdul Hadi W.M. 
 • Menatap Merah Putih oleh Sapardi Djoko Damono
 • Di Dalam Dada oleh Subagio Sastrowardoyo 
 • Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya oleh Hartoyo Andangjaya
 • Anak-anak di Indonesia oleh Ahmadun Yosi Herfanda
 • Rona Corona Merana Farhan Zuhri Baihaqi (Az-Zuhri) 

KATEGORI SMA

 • Doa Pembuka oleh Ahmadun Yosi Herfanda
 • Ketika Engkau Bersembahyang oleh Emha Ainun Najib
 • Puisi Ulang Tahun oleh Chairil Anwar
 • Aku Tulis Pamplet Ini oleh WS Rendra
 • Siapakah Engkau Corona oleh Marhalim Zaini
 • Sajak Pertemuan Mahasiswa oleh W.S. Rendra
 • Terkenang celana Pak Guru oleh Joko Pinurbo
 • Ibu oleh D. Zawawi Imron
 • Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini oleh Taufik Ismail
 • Kembalikan Indonesia Padaku oleh Taufik Ismail